Roosa Gap Photos From Paul Hartmann

1-Roosa Gap 8-29-74 BE


2-Roosa Gap 8-29-74 BE


Roosa Gap (3) 11-1-09 by Bill Starr


Roosa Gap (5) 11-1-09 by Bill Starr


Roosa Gap (7) 11-1-09 by Bill Starr


roosa gap cabin-1974-1(bob eckler)


Roosa Gap Model 1941 (mod) cabin 1974 Bob Eckler


Roosa Gap Tower 1974 by Bob Eckler


Roosa Gap Tower Fall 2001 by Paul Laskey


Roosa Gap Tower Flyover 2004 NYS DEC Photo 1


Roosa Gap Tower Flyover 2004 NYS DEC Photo 2


roosa gap tower-1974-1(bob eckler)


roosa gap tower-2002(ppaul laskey


roosa gap tower-2004-1(unknown)


roosa gap tower-2004-2(unknown)


Roosa Gap-1 8-29-74 BE


Roosa Gap-2 8-29-74 BE